شفا گستر آیریک

شرکت شفاگستر آیریک در سال 1391 خورشیدی با مشارکت داروسازان, پزشکان و تیمی از مدیران خبره تجاری تشکیل گردیده است. بر اساس آشنایی تمامی اعضا با پزشکی و موضوعات مرتبط با بخش سلامت, ما یک هدف روشن و ساده برای ورود به این زمینه کاری داریم.درحقیقت شناسایی نیاز های واقعی بازار مرتبط با دارو و به دنبال آن ارضای تمامی نیازها با مهیا کردن دسترسی به بالاترین کیفیت و بهترین تولیدات در جهان هدف ماست. گروه آیریک تلاش می کند تا ارتباطی قوی تر با سازندگان معتبر و مشهور جهانی برقرار سازد. بهره مند ساختن مردم از محصولات با بالاترین کیفیت میتواند منجر به بهبود بازار مرتبط با دارو و صنایع وابسته آن شود.