بازرگانی

واحد بازرگاني شركت پرارین پارس در راستاي توليد مرغوب ترين محصولات، منابع تاَمين كننده مواد اوليه داخلي و خارجي معتبر را از نظر كيفيت بالا و قيمت بهينه بررسي و انتخاب مي نمايد و اقدام به واردات طیفی از مواد موثره مکمل و دارویی مینماید.
این شرکت با دارا بودن نمایندگی انحصاری از دوشرکت Techno (Fujian) Food Ingridients Co و Hunan Nutramax در بازار ایران فعال میباشد و این مواد موثره در حال حاضر توسط بسیاری از شرکت های تولید داخلی در حال مصرف بوده و در بالاترین سطح کیفیت قرار دارد.

Hunan Nutramax Inc

Hunan Nutramax Inc has two plant extract factories: Changsha High-tech Zone factory, Hunan Sweetmax Inc The capacity of processing plants raw material reaches to 30,000 tons / year, the output of plant extracts is up to 800 tons / year Hardware: There are two cGMP standard plant extracts production factories. Factories apply for continuous countercurrent extraction, membrane concentration, column chromatography, resin separation and a series of advanced production equipments to improve efficiency and ensure quality

Natural Sweetener Series

Organic & Conventional Monk fruit ExtractMogroside V; Concentrate Juice; Juice Powder
Organic & Conventional Stevia ExtractTSG, Reb-A, Reb-D; Reb-M, Enzyme Modified Steviosides
Organic & Conventional Sweet Tea ExtractRubusoside, Polyphenols
Natural Sweetener BlendsOrganic & Conventional Monk fruit & Erythritol Blends

Organic & Conventional Stevia & Erythritol Blends

Organic & Conventional Monk fruit & Inulin Blends

Organic & Conventional Stevia & Monk fruit & Erythritol Blends

Plant Extract

Acerola Cherry Extract17% VC; Fruit Powder
'Acetyl~resveratrol98%
Agaricus Bisporus Extract (Organic)4%~60% Polysacchrides,Triterpenoids, Powder
'Agaricus Blazei Extract (Organic)10%~50% Polysacchrides; 4:1~20:1; Powder
Agnus Castus Kaempferol Extract5% Vitexin,4:1~20:1
Alfalfa Extract4:1~20:1, Juice Powder
'Aloe Vera Extract20%,40% Aloin; 100:1, 200:1
Amygdalin98%
Andrographis Paniculate Extract5%~98% Andrographolide (HPLC)
Angelica (Dong Kuai) Extract1% Ligustilide;4:1~20:1
Apigenin98%
Apple Cider Vinegar Powder5% 10%
Apple Peel ExtractPhlorizin, Polyphenols, Phloretin, Proanthocyanidins B2
Arbutin98%
Artemisinin98%
Artichoke Extract4:1~20:1, Cynarin, Chlorogenic Acid
Ashwagandha Extract4:1~20:1, Withanolide
Astaxanthin1.5%~5% Astaxanthin; 1%~10% Astaxanthin Oil
'Astragalus Extract70% Polysacchrides,5%~98% Astragaloside
'Avocado Soybean Unsaponifiables Extract35%Phytosterols
Auricularia Auricula Extract (Organic)4%~60% Polysacchrides,Triterpenoids, Powder

Bacopa monnieri ExtractBacopasides (Bacopaside A+B)
'Barley Grass Extract4:1~20:1; Juice Powder
Beetroot Extract4:1~20:1; Juice Powder; Betanin; E30, E40, E50
Berberine Hcl97% 98%
Beta Carotene1%~96% Beta Carotene
Beta Glucan70% Beta Glucan
Betula Platyphylla Extract70%~98% Betulin, 50%~98% Betulinic acid
'Bilberry ExtractAnthocyanidins; Anthocyanins; Juice Powder
'Bitter Melon Extract 4:1~20:1, Charantin; Saponins
'Bitter Sophora Root Extract20%~98% Matrines & Oxymatrine
Black Bean Extract25% Athocyanidins
'Black Cohosh Extract1.5%~5% Triterpenes
'Black Currant Fruit ExtractAnthocyanidins, Juice Powder
'Black Elderberry ExtractAnthocyanidins, Juice Powder
Black Garlic Extract4:1~20:1
Black Pepper Extract10%, 95% Piperine
Black Rice Extract25% Anthocyanidins
'Black Sesame Extract5%~90% Sesamin
'Black Tea Extract20%30%40%Theaflavins
Blueberry ExtractAthocyanidins,Juice Powder
'Boewellia Sorrata Extract60%, 65% Boewellie Acids
Broccoli Extract4:1~20:1
Cactus Extract4:1~20:1
'Carrot Extract4:1~20:1
Chaga mushroom Extract4%~60% Polysacchrides,Triterpenoids, Powder
'Chasteberry ExtractAgnuside, Vitexin
'Chicory Extract90% Inulin
Chinese Gall ExtractGallic Acid
Chitosan90% 95%
Chlorella (Organic)Powder & Tablet
Chrysin98%
'Cinnamon Bark Extract10% 20% Polyphenols
Cistanche Tubulosa ExtractTubuloside; Echinacoside; Acteoside; 4:1~20:1
'Citrus Aurantinum ExtractSynephrine, Neohesperidin, Hesperidin, Diosmin
'Cnidium Extract50%~90% Osthole
Coconut Juice PowderPowder; Juice Powder
Codonopsis Extract4:1~20:1
'Coenzyme Q10 (CoQ10)98% Coenzyme Q10; Water Soluble 10%~40%
'CollagenMarine, Bovine
'Coptis Root Extract4:1~20:1
Cordyceps Extract (Organic)10%~50% Polysaccharides
'Coriolus Mushroom Extract10%~50% Polysaccharides
Coriolus versicoLor Extract (Organic)4%~60% Polysacchrides,Triterpenoids; Powder
Corosolic Acid1%~5% Corosolic Acid
'Cranberry ExtractAnthocyanidins; 5%~50% Proanthocyanidins; Juice Powder
Cyanotis arachnoidea Extract Ecdysterone; Beta-Ecdysterone
'Devil’s Claw Root ExtractHarpagosides
'Dragon’s Blood Extract4:1~20:1
'Echinacea Purpurea Extract4% Polyphenols, Cichoric Acid
'Epimedium Extract5%~98% Icariin&Icariins
Erythritol99% Erythritol
'Eucommia Extract20%~98% Chlorogenic Acid
'Evening Primrose Oil (EPO)5% 10% GLA
Fennel Extract4:1~20:1
Flax Seed Extract10%~40% SDG
Fo-Ti (He Shou Wu) Extract4:1~20:1
Fruit Juice ConcentrateBlueberry/Blackberry/Bilberry/Cranberry/Blackcurrant
Fruit Juice PowderBlueberry/Blackberry/Bilberry/Cranberry/Blackcurrant
Fucus Vesiculosis Extract4:1~20:1
'Garcinia ExtractHCA (Hydroxy Citric acid)
'Garlic Extract1%~5% Allicin; Odourless Garlic
Polygonum Cuspidatum Extract10%~99% Resveratrol
'Ginger Extract1%~20% Gingerols
'Gingko Biloba Leaf Extract24%/6% CP, USP, EP
Ginseng (Root, Leaf) ExtractGinsenosides, Free Pesticides (EU, USP, FDA Standard)
Ginseng Extract (Korean Red)Ginsenosides, Free Pesticides (EU, USP, FDA Standard)
Ginseng Extract (America )Ginsenosides, Free Pesticides (EU, USP, FDA Standard)
Glucosamine sulphate potassium chloride98%~102%
Glutathione50%; 98%
Goji Berry Extract10%~50% Polysaccharides
'Gotu Kola ExtractTotal Triterpenes; Asiaticoside; Madecassic Acid; 75% 95% TECA
'Grape Seed Extract95% Proantocyanidins
Grapefruit ExtractNaringin
Green Coffe Bean ExtractChlorogenic Acids
'Green Tea ExtractL~Theanine/Polyphenols/Catechins/EGCG
Griffonia Simplicifolia Seed Extract5-HTP (5-Hydroxy-L-tryptophan)
'Gymnema ExtractGymnemic Acids
'Gynostemma ExtractGypenosides
'Hawthorn (Berry, Leaf) ExtractVitexins, Flavones
'Honey Suckle Flower ExtractChlorogenic Acid
'Hops Flower ExtractFlavones
'Huperzia Serrata Extract1%~99% Huperzine A
Inositol USP 40 - NF 35
Inositol HexaphosphateIP6
Instant Black Tea Powder
Instant Ginger Tea Powder
Instant Green Tea Powder
Instant Jasmine Tea Powder
Instant Oolong Tea Powder
Instant Sencha Powder
Instant White Tea Powder
Ivy Extract4:1~20:1, Hederacoside C
Jerusalem Artichoke Extract90% Inulin
Kava Extract4:1~20:1
Konjac PowderGlucomannan
'Ligustrum Lucidum ExtractOleanolic Acid
Lion's Mane Mushroom Extract4%~60% Polysacchrides,Triterpenoids, Powder
Lotus Leaf Extract0.5%~2% Nuciferine
Lycopene5%~90% Lycopene
Maca Root Extract4:1~20:1
Macleaya cordata ExtractAlkaloids, Sanguinarine
'Magnolia Bark ExtractMagnolol, Honokiol
'Maitake Mushroom Extract (Organic)4%~60% Polysacchrides, Triterpenoids, Powder
Mango Seed Extract4:1~20:1
Mangosteen Extractα~Mangostin
Marigold Flower Oil10%~20% Lutein Oil; 10%~20% Zeaxanthin Oil
Marigold Flower Extract5%~80% Lutein; 5%~40% Zeaxanthin
Matcha PowderPowder
'Melatonin99% N~Acetyl~5~Methoxy~Tryptamine
Milk Thistle ExtractSilymarin; Silybin, Water Soluble Silymarin
Millet Extract4:1~20:1
'Mucuna ExtractL-Dopa
Mulberry Extract1-DNJ
N-acetyl-L-cysteineAJI92
Neosperidin dihydrochalcone (NHDC)96% 98%
Nigella sativa Extract4:1~20:1
'Notoginseng Flower Extract10% Notoginsenosides
Nutmegs Extract4:1~20:1
Olive Leaf ExtractOleuropein, Hydroxytyrosol, Polyphenols
Oregano Extract4:1~20:1
'Pacliaxel99% Pacliaxel
Passion (flower, fruit) Extract4:1~20:1, Powder
Phellinus igniarius Extract (Organic)4%~60% Polysacchrides,Triterpenoids, Powder
Phytosterols90%, 95%
'Pine Bark Extract95% Proanthocyanidins
Piper Nigrum Extract10%~98% Piperine
Pleurotus Eryngii Extract (Organic)4%~60% Polysacchrides,Triterpenoids, Powder
Polygala Extract4:1~20:1
Polyporus Umbellatus Extract (Organic)4%~60% Polysacchrides,Triterpenoids, Powder
Pomegranate ExtractPolyphenols; Ellagic acid
Poria Cocos Extract (Organic)10%~50% Polysaccharides; 2% Poriatin; Powder
'Pueraria (Kudzu) ExtractPuerarin, Isoflavones
Pygeum africanum Extract4:1~20:1
Raspberry Ketone99%
'Red Clover ExtractIsoflavones
'Red Ginseng ExtractGinsenosides
'Red Rice Yeast Extract0.4%~5% Monacolin K (Lovastatin); Powder
Reishi Mushroom Extract (Organic)4%~60% Polysacchrides,Triterpenoids
Reishi Mushroom Powder (Organic)Spore Powder, Broken~down Wall spore powder
'Rhadiola Rosea ExtractSalidrosides; Rosavin(s)
'Rosehips Extract4:1~20:1
'Rosemary ExtractCarnosic Acid, Rosmarinic Acid, Ursolic acid
Safflower Extract4:1~20:1
Salvia Root Extract4:1~20:1, 5%~95% Tanshinone IIA
'Saw Palmetto Berry Extract25%, 45% Fatty Acids
Schisandra chinensis ExtractSchizandrins
Seaweed Extract10%~50% Fucoxanthin,40%~95% Fucoidan
Selaginella Tamariscina Extract6%~30% Amentoflavone
Senna Leaf Extract4% 8% Sennosides
'Shiitake Mushroom Extract (Organic)10%~50% Polysaccriarides
Shikimic Acid98%
'Siberian Ginseng Extract0.8%~1.5% Eleutherosides B + E
Smoke tree (Cotinus coggygria) Extract50% 98% Fisetin
Sophora japonica ExtractRutin, Quercetin
'Soybean Extract8%~ 80% Isoflavones
Spirulina (Organic)Powder & Tablet
'St. John's Wort P. E.0.3% Hypericins
Sucralose99%
Tongkat Ali Extract25:1, 50:1, 100:1, 200:1, Eurycomanone
Tremella fuciformis Extract (Organic)4%~60% Polysacchrides,Triterpenoids, Powder
'Tribulus Terrestris Extract20%~90% Saponins; 40% 45% Protodioscin
'Turmeric Root Extract30%~95% Curcuminoids
Uva Ursi Leaf Extract4:1~20:1
'Valerian Root Extract4:1~20:1
Vine Tea Extract90% Myricetin,98% Dihydromyricetin
'Vinpocetine99% Vinpocetine
'Vitamin Series
Wheat Grass Extract4:1~20:1,Juice Powder
White Paeony Root Extract10%~50% Paeoniflorin
'White Willow Bark Extract10%~98% Sallcin
'Wild Yam Extract8%~98% Diosgenin
Yacon Extract4:1~20:1
'Yohimbe Bark ExtractYohimbines, Yohimbines HCL
'Ziziphi Extract4:1~20:1, 2% Jujubosides
Techno-Food-Ingridients

Techno Food Ingridients Co

In 2003, Techno Food Ingridients was founded by a team of experts who have been engaged in the food ingredients industry for over 35 years. With the aim of providing the best food and nutraceutical ingredients to the world, Techno Food Ingredients has become sucralose and sweeteners pioneer manufacturer in China after 18 years of development. We also play an important role in ingredient innovation for the high-end healthcare industry.

Techno Food Ingredients Co., Ltd. is a leading global food ingredients manufacturing company with over 19 years of experience. We specialize in producing sucralose and nutraceutical ingredients. Distributing products around the world, we provide our customers with high-quality products and a constant reliable supply.

Sucralose

Techno Sucralose® is a non-caloric, high-intensity sweetener. It is roughly 600 times sweeter than sucrose and safe for use as a sweetening ingredient

R-Alpha Lipoic Acid(R-ALA)

R-alpha lipoic acid is a vitamin-like coenzyme that exists in mitochondria. It is involved in aerobic metabolism to produce energy and is a powerful antioxidant. Its antioxidant capacity is 400 times that of vitamin C, and it is both water and fat-soluble

R-Alpha Lipoic Acid Sodium Salt (R-ALA Na)

Techno’s R-ALA sodium salt contains 82% minimum total R-lipoic acid in assay. Absorbable form R-lipoic acid with sodium can provide more stability and is easier for our body to absorb

L-Tyrosine (L-Tyr)

L-Tyrosine is a large non-essential neutral amino acid naturally produced in the body and present in food. It is an important amino acid for the body to support nerves and the brain, it also can help to alleviate depression

Gamma Aminobutyric Acid (GABA)

Gamma-aminobutyric acid (GABA) is an amino acid that is widely found in vertebrates, plants and microorganisms. It is an important inhibitory neurotransmitter in the central nervous system and is water-soluble and thermostable