در طول چند دهه گذشته، استفاده از اینوزیتول ها در اعمال بالینی همواره در حال رشد است. اینوزیتول یک پلی ال است  که به طور طبیعی در میوه ها، لوبیاها، غلات، آجیل و همچنین حیوانات وجود دارد. رایج ترین آن ها  اینوزیتول هگزافسفات، میو اینوزیتول و به دنبال آن D-chiro-اینوزیتول است. اینوزیتول ها در فسفولیپیدها یافت می شوند که به عنوان واسطه های سلولی انتقال سیگنال، در تنظیم متابولیک سلول عمل می کنند.

با توجه به عملکرد آن به عنوان یک مولکول حساس کننده به انسولین،  اینوزیتول ها اثرات مثبتی بر روی درمان:

 • سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)
 • دیابت نوع دو
 • دیابت بارداری  (GMD)

دارند. اینوزیتول ها، به عنوان یک مکمل غذایی، فواید امیدوارکننده‌ای برای ارتقای زنان دارد.

 • میو اینوزیتول
 • D-chiro-اینوزیتول
 • اینوزیتول هگزاکی فسفات (InsP6)

در زمینه های مختلف درمانی کاربرد دارد. همچنین، در باروری مردان، بازیابی عملکرد تیروئید و کاهش سندرم متابولیک و اضطراب نقش موثری دارد.

Pcos

نقش ویژه اینوزیتول ها در میانجی گری اعمال مختلف انسولین برای درمان PCOS  به صورت عمیق نشان داده شده است.

شدت تایید اثربخشی میو اینوزیتول

بررسی های مختلف، به شدت تایید اثربخشی:

 • میو اینوزیتول
 • D-chiro-اینوزیتول
 • اینوزیتول هگزاکی فسفات (InsP6)

به تنهایی یا همراه با  سایر اینوزیتول ها را نشان میدهد. این در بازگرداندن خود به خودی تخمک گذاری و بهبود باروری در زنان مبتلا به سندروم پلی کیستیک تخمدان را نشان میدهند.

مقاومت به انسولین در زنان

استفاده از اینوزیتول ها به عنوان عامل حساس کننده انسولین برای تنظیم متابولیسم و تقویت تخمک گذاری به عنوان یک رویکرد درمانی و ارزشمند در نظر گرفته شده است. استفاده از اینوزیتول ها سبب بهبود بیماری های هورمونی مانند هیپرآندروژنیسم و اختلالات متابولیک ناشی از ابتلا به سندروم پلی کیستیک تخمدان می شود.

فواید مکمل های اینوزیتول

مکمل های اینوزیتول میزان حساسیت به کلومیفن سیترات  را در جهت افزایش تخمک گذاری و میزان بارداری در افراد PCOS بهبود می بخشند.

اینوزیتول ها جایگزین ارزشمند متفورمین

از آنجایی که متفورمین یکی از اولین رویکردها برای درمان PCOS در نظر گرفته می شود. محققان نقش درمانی این داروی خوراکی را در مقایسه با  اینوزیتول ها بررسی کردند. طی یافته های بسیار جالبی مشاهده شد که در بیماران مقاوم به انسولین در افراد مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک، اینوزیتول ها می توانند جایگزین ارزشمند متفورمین به عنوان درمان مقاومت به انسولین باشند. اگر در دوز مشخص شده توسط پزشک متخصص مصرف شوند هیچ گونه عوارض جانبی دیده نمی شود.

ناباروری

در سراسر جهان حدود یک سوم مواقع، ناباروری می تواند به دلیل:

 • کاهش تعداد
 • تحرک اسپرم
 • تغییرات مورفولوژی اسپرم

باشد.  داروها، فناوری کمک باروری و جراحی از درمان های رایج برای ناباروری مردان هستند.  مشاهده می شود که اینوزیتول ها ، چه به صورت خوراکی و انکوبه شده با مایع منی، سبب  بهبود کیفیت اسپرم و در نتیجه افزایش دستاوردهای احتمالی از بارداری های خود به خود می شوند.

GDM

در سه ماهه اول بارداری، شروع:

 • عدم تحمل گلوکز
 • مقاومت به انسولین

می تواند یک عامل خطر برای GDM باشد. این شایع ترین عارضه پزشکی بارداری است که  با پیامد های نامطلوب مادر و جنین همراه است. همچنین، برای پیشگیری و درمان دیابت بارداری در تعدادی از آزمایشات بالینی مورد آزمایش قرار گرفتند.

دوز بالای اینوزیتول ها سبب ایجاد عوارض جانبی جزئی مانند تهوع و اسهال می گردد.  با این حال، یک گزارش موردی توسط محققین نشان داده که  این مولکول  حتی در غلظت بالا:

 • 4 گرم از اینوزیتول
 • 3 بار در روز به مدت 3 هفته

ایمن می باشد. علاوه بر این، اثربخشی آن در کاهش سطح گلوکز خون ثابت شده است. این یافته‌ ها بینش‌های جدیدی را در استفاده از اینوزیتول ها در زمینه  درمان GDM نشان می‌دهد.

اختلالات تیروئید

تیروئیدیت هاشیموتو شایع ترین اختلال خود ایمنی در سراسر جهان است. بیش از 10 درصد از زنان و 2 درصد از مردان را تحت تأثیر قرار می دهد. کیفیت زندگی اغلب با علائم این بیماری مختل می شود. با این حال، درمان خاصی برای تیروئیدیت خودایمنی انجام نشده است . دو مطالعه اثر ترکیب اینوزیتول و سلنیوم را  در دو مورد بیماران هاشیموتو با کم کاری تیروئید تحت بالینی و بیماران مبتلا به یوتیروئید مزمن  به مدت شش ماه مورد بررسی قرار دادند. یافته های این دو مطالعه با هم مطابقت دارند و کاهش سطح موارد ذیل در ارتباط با سلنیوم را نشان میدهد.

 • هورمون محرک تیروئید (TSH)
 • اتوآنتی بادی ها پس از درمان با اینوزیتول ها

استفاده از مکمل اینوزیتول در ارتباط با سلنیوم مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه آن  کاهش خطر ابتلا به کم کاری تیروئید بود. بنابراین طبق یافته ها:

استفاده از مکمل‌های اینوزیتول و سلنیوم به عنوان یک درمان مفید جهت درمان تیروئیدیت خودایمنی مطرح می گردد.

انکولوژی

تعدادی از مطالعات اولیه بر روی دخالت اینوزیتول ها در کمک به درمان سرطان  بوده است. اینوزیتول ها به خصوص اینوزیتول هگزا فسفات  (InsP6) با اعمال اثر آنتی اکسیدانی، موثر در کاهش فعالیت های التهابی است. این مورد عامل شیمیایی ایمین است.

Proietti و همکاران اثر ضد سرطانی اینوزیتول هگزا فسفات را در طی شیمی درمانی به صورت موضعی مورد بررسی قرار دادند. به طور خاص، در اینجا، اثر بخشی کمک درمان اینوزیتول هگزا فسفات (InsP6) در پیشگیری عوارض ناشی از شیمی درمانی و بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه نشان داده شده است.

نتیجه گیری

این موضوع ویژه توجه دانشمندان را به تحقیقات جاری در مورد استفاده از اینوزیتول ها در عمل بالینی جلب می کند. این بخش بسیاری از زمینه ها را پوشش می دهد که پیشرفت و رویکردهای درمانی جدید را در زنان، غدد درون ریز و زمینه های انکولوژی نشان می دهد.

منابع

Unfer, V. and Facchinetti, F., 2017. Editorial–Update on inositol (s). European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 21(2), pp.1-3