کرومیوم

یکی از مواد معدنی ضروری است که به نظر می رسد برای هموستاز طبیعی گلوکز، چربی و کنترل قند خون در افراد لازم است. کرومیوم یکی از مواد معدنی مهم در کنترل قند خون برای افراد دیابتی است. این عنصر به عنوان یک عنصر ردیابی بسیار مهم برای فعالیت انسولین در بدن شناخته می‌شود.

معرفی کرمیوم سه ظرفیتی

کرومیوم سه ظرفیتی در یک مجموعه به نام عامل تحمل گلوکز که از نظر بیولوژیکی فعال در نظر گرفته می شود. در این مقاله به بررسی تعیین اثر کروم در کنترل قند خون بیماران دیابتی خواهیم پرداخت.

ویژگی کرومیوم 

  • افزایش حساسیت سلول‌ها به انسولین کمک کند.
  • و از این طریق به موثرتر شدن فرآیند جذب قند خون توسط سلول‌ها کمک کند.
  • کاهش شدت علائم مرتبط با دیابت نیز موثر باشد.

این ویژگی‌های کرومیوم می‌توانند به افراد دیابتی کمک کنند تا مقادیر قند خون خود را در مرزهای نرمال نگه دارند. و از افزایش قند خون و عوارض آن جلوگیری کنند. با این حال، میزان مصرف کرومیوم باید با دقت کنترل شود. و تحت نظر پزشکان باشد تا از هرگونه عوارض جانبی جلوگیری شود.

تعیین اثر کروم در کنترل قند خون بیماران دیابتی

کرومیوم نخستین بار در مخمر آبجو کشف شد. و کمبود شدید کرومیوم منجر به مقاومت انسولین، کاهش دیابت و عدم کنترل قند خون می گردد. در شرایط عادی کرومیوم با اتصال به الیگوپپتیدی با وزن مولکولی کم تعداد گیرنده های انسولین را افزایش میدهد که به دنبال آن باعث افزایش

  • آنزیم های گیرنده انسولین
  • تنظیم قند خون
  • تنظیم هموگلوبین گلیکوزیله شده (HbA1c) است.

به سبب کنترل قند خون را خواهیم داشت. بررسی های انجام شده در محیط خارج از بدن نشان داده اند که کرومیوم به ویژه کرومیوم باند شده به نیاسین می تواند. مقاومت به انسولین را کاهش دهد و سطح کلسترول را پایین آورد.

کنترل قند خون

تجویز کرومیوم پیکولینات حساسیت به انسولین را با تشدید تحریک گیرنده های انسولین افزایش می دهد. در پژوهش هاي متعددي از جمله بررسي هاي انجام شده در ايران، نشان داده شده غلظت کروميوم در سرم و موي بيمارن ديابتي و گروه اختلال تحمل گلوكز به طور معني داري، از گروه کنترل کمتر است.

نتایج پژوهش

با اين حال يافته هاي بررسي هاي مربوط به تجويز کروميوم در افراد سالم و بيماران مبتلا به ديابت متفاوت بوده است. يافته هاي چندين پژوهش نشان داده مصرف کروميوم به دنبال افزايش فعاليت هاي بدني ميتواند سبب افزايش توده ي عضلاني و سوخت بيشتر چربي هاي بدن با بهبود سوخت و ساز گلوکز و چربي گردد.

نتیجه گیری

مصرف کرومیوم به دنبال فعالیت های بدنی می تواند سبب

  • افزایش توده عضلانی
  • سوخت بیشتر چربی های بدن 
  • بهبود سوخت و ساز گلوکز و چربی گردد.

مکمل چیتوزان شرکت پرارین پارس حاوی ماده موثره چیتوزان و کرومیوم جهت لاغری و کنترل قند خون در افراد می باشد.