برچسب: مکملهای گیاهی

آووکادو و سویا ۳۰۰ میلی گرم
آووکادو و سویا ۳۰۰ میلی گرم
۴۶,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات
عصاره آووکادو و سویا 300 میلی گرم ترکیب آووکادو-سویا (ASU) محصول ماردین، مکمل گیاهی است (با نسبت ترکیبی 3/1 روغن آووکادو و 3/2 روغن سویا A1S2U) که به عنوان محصولی مناسب برای کاهش درد و التهاب مفاصل در استئوآرتریت (آرتروز) و بیماریهای تحلیل برنده مفاصل پیشنهاد می گردد. عملکرد این
آووکادو و سویا ۳۰۰ میلی گرم کپسول
آووکادو و سویا ۳۰۰ میلی گرم کپسول
۴۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات
عصاره آووکادو و سویا 300 میلی گرم ترکیب آووکادو-سویا (ASU) محصول آسوپرا، مکمل گیاهی است (با نسبت ترکیبی 3/1 روغن آووکادو و 3/2 روغن سویا A1S2U) که به عنوان محصولی مناسب برای کاهش درد و التهاب مفاصل در استئوآرتریت (آرتروز) و بیماریهای تحلیل برنده مفاصل پیشنهاد می گردد. عملکرد این