برچسب: مکملهای گیاهی

آووکادو و سویا ۳۰۰ میلی گرم کپسول
آووکادو و سویا ۳۰۰ میلی گرم کپسول
۴۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات
کاهش علائم سندروم یائسگی! ترکیبات: حاوی۳٠٠ میلی گرم عصاره غیرقابل صابونی شدن آواکادو و سویا به نسبت ۱ به ۲ بهبود روند آرتروز از طریق تحریک سنتز پروتئوگلیکان ها، کلاژن، بافت همبند و غضروف کاهش التهاب و درد از طریق مهار سیکلواکسیژناز و کاهش فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به
آووکادو و سویا ۳۰۰ میلی گرم
آووکادو و سویا ۳۰۰ میلی گرم
۴۶,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات
بهبود روند آرتروز! ترکیبات:حاوی۳٠٠ میلی گرم عصاره غیرقابل صابونی شدن آواکادو و سویا به نسبت ۱ به ۲ بهبود روند آرتروز از طریق تحریک سنتز پروتئوگلیکان ها، کلاژن، بافت همبند و غضروف کاهش التهاب و درد از طریق مهار سیکلواکسیژناز و کاهش فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به آرتروز کمک