تأثیر کارنیتین بر بیماران همودیالیزی

تأثیر کارنیتین بر بیماران همودیالیزی

بیماری قلبی و عروقی، مهمترین علت مرگ و میر بیماران همودیالیزی محسوب میشوند. افزایش فشارخون، سن بالا، دیابت و سایر بیماری های سیستمیک که بر کارکرد قلبی اثرگذار هستند. در این بیماران به طور شایع دیده می شود. در این مقاله به بررسی تأثیر کارنیتین بر بیماران همودیالیزی خواهیم پرداخت. (بیشتر…)