برچسب: بهبود باروری در آقایان

کیوتن ۱۵۰ میلی گرم
کیوتن ۱۵۰ میلی گرم
۷۰,۹۰۰ تومان با احتساب مالیات
ساشه کیوتن 150 میلی گرمی اندیکاسیون و کاربرد: کیوتن به عنوان آنتی اکسیدان ، نقش مهمی در حفاظت از سلولها، بافت ها و ارگان ها داشته و نیز با اثر برمیتوکندری، فاکتوری اساسی در تامین انرژی سلولی است. بهبود روند بیماری های قلبی عروقی، عصبی حرکتی و بیماری های لثه.