برچسب: مکملهای عمومی

کیوتن ۱۵۰ میلی گرم
کیوتن ۱۵۰ میلی گرم
۷۰,۹۰۰ تومان با احتساب مالیات
ساشه کیوتن 150 میلی گرمی اندیکاسیون و کاربرد: کیوتن به عنوان آنتی اکسیدان ، نقش مهمی در حفاظت از سلولها، بافت ها و ارگان ها داشته و نیز با اثر برمیتوکندری، فاکتوری اساسی در تامین انرژی سلولی است. بهبود روند بیماری های قلبی عروقی، عصبی حرکتی و بیماری های لثه.
ال سیترولین مالات ۱۰۰۰ میلی گرم
ال سیترولین مالات ۱۰۰۰ میلی گرم
۴۵,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات
ساشه ال-سترولین مالات اندیکاسیون و کاربرد: کمک به تولید انرژی، افزایش تولید نیتریک اکساید(NO) به عنوان واسطه اصلی افزایش جریان خون بدن به واسطه دخالت در چرخه نیتریک اکساید و تبدیل به آرژنین و به تبع آن افزایش خونرسانی به اندام ها به ویژه عضلات و در نتیجه بهبود توان
ال کارنیتین ۲۵۰ میلی گرم
ال کارنیتین ۲۵۰ میلی گرم
تماس بگیرید
بهبود باروری و چربی سوز! ترکیبات: ال کارنیتیـن، دکستـروز مونوهیدرات اثر چربی سوزی و کاهش وزن با تاثیر بر میتوکندری جهت افزایش متابولیسم و سوزاندن چربی ها کمک به بهبود باروری در خانم ها همراه با مصرف کلومیفن کمک به بهبود باروری در آقایان از طریق افزایش تحرک اسپرم لزوم