برچسب: مکملهای عمومی

ال کارنیتین ۲۵۰ میلی گرم
ال کارنیتین ۲۵۰ میلی گرم
تماس بگیرید
بهبود باروری و چربی سوز! ترکیبات: ال کارنیتیـن، دکستـروز مونوهیدرات اثر چربی سوزی و کاهش وزن با تاثیر بر میتوکندری جهت افزایش متابولیسم و سوزاندن چربی ها کمک به بهبود باروری در خانم ها همراه با مصرف کلومیفن کمک به بهبود باروری در آقایان از طریق افزایش تحرک اسپرم لزوم
ال سیترولین مالات ۱۰۰۰ میلی گرم
ال سیترولین مالات ۱۰۰۰ میلی گرم
۴۵,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات
ساشه ال-سترولین مالات اندیکاسیون و کاربرد: کمک به تولید انرژی، افزایش تولید نیتریک اکساید(NO) به عنوان واسطه اصلی افزایش جریان خون بدن به واسطه دخالت در چرخه نیتریک اکساید و تبدیل به آرژنین و به تبع آن افزایش خونرسانی به اندام ها به ویژه عضلات و در نتیجه بهبود توان
کیوتن ۱۵۰ میلی گرم
کیوتن ۱۵۰ میلی گرم
۷۰,۹۰۰ تومان با احتساب مالیات
ساشه کیوتن 150 میلی گرمی اندیکاسیون و کاربرد: کیوتن به عنوان آنتی اکسیدان ، نقش مهمی در حفاظت از سلولها، بافت ها و ارگان ها داشته و نیز با اثر برمیتوکندری، فاکتوری اساسی در تامین انرژی سلولی است. بهبود روند بیماری های قلبی عروقی، عصبی حرکتی و بیماری های لثه.