ارتباط کنترل قند خون و خشکی دهان

ارتباط کنترل قند خون و خشکی دهان

ديابت سندرومي است که به واسطه متابوليسم غيرطبيعي چربي، پروتئين و کربوهيدرات به وجود آمده و باعث فقدان نسبي يا کامل انسولين در بدن و عدم کنترل قند خون شده که بالا رفتن سطح گلوکز در خون مشخص ميشود. نوع ديگر، در اثر بالا رفتن مقاومت سلولي به انسولين ايجاد شده و شکل بعدي، در زنان حامله رخ داده که سازگاري غيرعادي با گلوکز و ضعف در کنترل قند خون را سبب می شود. (بیشتر…)