تشخیص و درمان یبوست

تشخیص و درمان یبوست

یبوست بیماری شایعی است که منجر به مراجعات متعدد کلینیکی شده و تاثیرات خانوادگی و اجتماعی مهمی را سبب می شود. با توجه به تاثیرگذاری عوامل اتیولوژیک متعددی بر یبوست، به خصوص در موارد شدید و مقاوم به درمان، ارزیابی علل ثانویه اهمیت دارد. اتخاذ برنامه تشخیصی در جهت درمان یبوست و در عین حال مقرون به صرفه با تعداد قابل توجه بیماران حائز اهمیت است. (بیشتر…)