تأثير ويتامين B6 بر کاهش علائم سندرم قبل از قاعدگی

تأثير ويتامين B6 بر کاهش علائم سندرم قبل از قاعدگی

قرن هاست كه وقوع و تكرار يكسري علائم جسمي و رواني در طي فاز لوتئال، بعنوان يك پديده، شناسايي گرديده است. اين پديده كه از آن به عنوان سندرم قبل از قاعدگي ياد مي‌شود داراي شدت متفاوتي است و طيـف وسيـعي از علائم فيزيـكي، روانـي و رفتـاري را بـا علت نامشخص در بر مي‌گيرد. (بیشتر…)

اثر ویتامین B6 بر کاهش درد پستان

اثر ویتامین B6 بر کاهش درد پستان

دراین مقاله به بررسی اثر ویتامین B6 بر کاهش درد پستان می پردازیم. درد پستان يکي از مشکلات شايع در زنان مراجعه کننده به مراکز درماني است. به طوري که علت 50 تا 70 درصد از موارد مراجعه به کلينيک هاي پستان را تشکيل مي دهد.

(بیشتر…)