سندروم تخمدان پلی کیستیک

سندروم تخمدان پلی کیستیک

یکی از شایع ترین کیست های تخمدان در افرادی که در محدوده سنین باروری می باشند، کیست های عملکردی ست که معمولا بدون علامت هستند و هنگامی که کاهش تولید جسم زرد بواسطه توقف رشد فولیکول صورت می گیرد، ایجاد می گردد. (بیشتر…)

درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک

درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک

سندرم به مجموعه ای از علائم گفته می شود که توسط پزشک مشاهده و یا توسط بیمار احساس می شود. در اختلال سندرم تخمدان پلی کیستیک که در بین مردم به تنبلی تخمدان معروف است ما با مجموعه ای از علائم روبرو هستیم. (بیشتر…)