سندروم تخمدان پلی کیستیک

سندروم تخمدان پلی کیستیک

یکی از شایع ترین کیست های تخمدان در افرادی که در محدوده سنین باروری می باشند، کیست های عملکردی ست که معمولا بدون علامت هستند و هنگامی که کاهش تولید جسم زرد بواسطه توقف رشد فولیکول صورت می گیرد، ایجاد می گردد. (بیشتر…)